SlovenskýEnglish

Archív

Dokumenty, ktoré deklarujú dohody medzi obecným úradom v Košarovciach a ostatnými inštitúciami.

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy,

verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011.

Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

2023

2022

2021

2020

2019

2018