SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4/2024 predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Jozef Nazad
5 910 €
374/23/0623 Zmluva o bežnom účte - VVS akcie Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
1374/14/0623 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
dodatok č. 3/2024 Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Mgr. Jozef Durkaj
0 €
11/6/2024 Oprava komunikácií v areály školy v obci Košarovce Odb.: Obec Košarovce
Dod.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
39 733.20 €
602/2024/OPR Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 500 €
1006/2024 Podpora humanitárnej pomoci Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
800 €
06/2024 Podpora verejnoprospešného účelu - pomoc a podpora právnickým osobám vykonávajúcim verejnoprospešnú činnosť Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Nadácia PSK pre podporu rodiny
2 000 €
1424393 Zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
3/2024 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Košarovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk