SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1006/2024 Podpora humanitárnej pomoci Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
800 €
06/2024 Podpora verejnoprospešného účelu - pomoc a podpora právnickým osobám vykonávajúcim verejnoprospešnú činnosť Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Nadácia PSK pre podporu rodiny
2 000 €
1424393 Zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
3/2024 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Košarovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2/2024 AED defibrilátor Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát
0 €
1/2024 Búracie práce a betónové potery na ZŠ s MŠ Košarovce Odb.: Obec Košarovce
Dod.: ZOYTEC, s. r. o.
224 999.23 €
2024/039 Rekonštrukcia/oprava ústredného kúrenia v budove Základnej školy zasiahnutej zemetrasením Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
15 000 €
1/2023 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov v obci Košarovce Odb.: Obec Košarovce
Dod.: IKAS, s.r.o.
12 500 €
SITB-OO2-2023/001354-031 darovanie príslušenstva CISMA Odb.: Obec Košarovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
Generované portálom Uradne.sk