SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7)
Názov Popis Dátum
Záverečný účet rok 2023 - 06.03.2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2020 - MAS-MOPOSTAV - 12.04.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023 - 26.02.2024
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov 2023 - 05.02.2024
Návrh záverečného účtu obce Košarovce za rok 2023 - 14.02.2024
VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 19.01.2024
VZN č. 2/2023 obce Košarovce o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 07.12.2023
Generované portálom Uradne.sk