SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.kosarovce.sk spravuje Obec Košarovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Košarovce

Adresa:

Obecný úrad Košarovce
Košarovce 172
094 06 Košarovce

IČO: 00332496
DIČ: 2020630139
číslo účtu: SK56 5600 0000 0089 0069 9001

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 600
Rozloha: 798 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

Všeobecné informácie: obeckosarovce@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 44 98 129

Starosta: Peter Čokota
Tel.:
 +421 907 994 685

Matrika: PhDr. Daniela Sabolová
Tel.:
 +421 948 527 127

Ekonómka: Helena Hoľková
Tel.:
 +421 911 496 172

 

Kompetencie:
Obec Košarovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk