SlovenskýEnglish

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov Slovenska účinne spolupracuje s Vládou SR a jej jednotlivými ministerstvami, najmä však s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom kultúry, zdravotníctva, spravodlivosti a vnútra.  V práci jej účinne pomáhajú odborné komisie. Sú to najmä sociálna a zdravotná a pre celoživotné vzdelávanie. Pôsobia v nich kvalitní odborníci z radov seniorov. Práca sa sústreďuje najmä na pripomienkovanie a tvorbu legislatívnych noriem.

Výročná schôdza 8.3.2020