SlovenskýEnglish

Výstavba bytového domu v obci Košarovce

 13.03.2024

Výstavba bytového domu v obci Košarovce

Prostredníctvom tohto príspevku chcem osloviť každého, kto by mal záujem o nájomné bývanie v bytovom dome v obci Košarovce. Je to úvaha, ktorá sa v prípade vášho záujmu môže stať realitou. Jej predmetom je realizácia výstavby 12 bytového (rodinného) domu pri zdravotnom stredisku. Výstavba by bola financovaná prostredníctvom štátnej podpory z ŠFRB (štátny fond rozvoja bývania) a zrealizovaná za dva roky. Ceny nájmov s energiami by nemali presahovať sumu 300 € (elektrina/voda/stočné/TV/internet/spoločný fond/nájom).

Kto má záujem o nájomné bývanie, kontaktujte ma telefonicky, prostredníctvom sociálnych sieti, alebo osobne na obecnom úrade. Realizácia výstavby závisí od počtu záujemcov. Ak nebude dostatočný záujem, nateraz upustíme od tejto úvahy.

Kontakt: 0907 994 6850944 378 358


Zoznam aktualít: