Vyberte stranu

ZVEREJŇOVANIE

Povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry sa týka „povinných osôb“, ktorými podľa §2 sú:

 

  • štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. 
  • právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona 
  • právnické osoby založené povinnými osobami 
  • právnické osoby alebo fyzické osobe ustanovené osobitným zákonom