Dokumenty, ktoré deklarujú dohody medzi obecným úradom v Košarovciach a ostatnými inštitúciami.