Vyberte stranu

Čo robiť, ak ochoriete?
Zostaňte doma a kontaktujte svojho lekára.
Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o svojich príznakoch. Povedzte mu, že máte alebo môžete
mať COVID-19. Táto informácia mu pomôže sa o Vás postarať a taktiež zabráni infikovaniu alebo
vystaveniu nákazy iných ľudí.
Ak nie ste dostatočne chorí na hospitalizáciu, môžete sa uzdraviť doma.
Rozoznajte, kedy treba vyhľadať naliehavú pomoc v núdzi.
Ak máte niektorý z vyššie uvedených varovných signálov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Podpora okolia pre starších ľudí.
Prípravné plánovanie komunity (žijúcom na sídlisku, v spoločných priestoroch či v okolí) na COVID-19
by malo zahŕňať starších ľudí (60 rokov a viac), ľudí so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré
ich podporujú, aby sa zabezpečilo zohľadnenie ich potrieb.

Mnoho z týchto jednotlivcov žije v komunite a mnohí z nich sú závislí od služieb a podpory
poskytovanej v ich domovoch alebo v komunite, aby si udržali svoje zdravie a nezávislosť.
Zariadenia dlhodobej starostlivosti by mali obmedziť kontakt s verejnosťou a dodržiavať hygienické
pokyny, aby zabránili zavedeniu a rozšíreniu COVID-19.

Podpora od rodiny a opatrovateľa.
Pomôžte svojmu príbuznému, ktorý patrí do rizikovej skupiny a v prípade potreby mu vyberte lieky
z lekárne.
Zásobte sa potravinami, ktoré sa nekazia rýchlo, aby ste ich mali doma po ruke a tak minimalizovali
návštevy obchodov. Potraviny zabezpečte na krízové obdobie, ktoré je aktuálne vyhlásené vládou
alebo krízovým štábom.