Vyberte stranu

Vážení rodičia,


Obec Košarovce Vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Košarovce
16 pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 20.04,21.04,22.04.2020.
V dôsledku epidémie prídu dieťa zapísať iba rodičia za prísnych hygienických podmienok (rúško,
rukavice a vlastné pero) v uvedených dňoch v čase od 09:00 do 12:00 hod.
Prineste so sebou občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa.
Zároveň Vám oznamujeme, že zápis do MŠ sa uskutoční v máji. Presný termín Vám bude včas
oznámený. Ďakujeme