Vyberte stranu

Žiadame občanov, ktorí uskladňujú prebytočné šatstvo do zbernej nádoby, aby dbali na správny spôsob vkladania vriec so šatami do podávača. Používajte vrecia s objemom maximálne 100l. Vrecia nad 100l upchávajú otvor zbernej nádoby. Takto upchatý otvor vytvára dojem preplnenej zbernej nádoby a vrecia so šatstvom sa uskladňujú vôkol nádoby nie vo vnútri. Používajte menšie vrecia a do podávača ich vkladajte vždy po jednom. Takto zamedzíte nedostatkom a okolie zbernej nádoby nebude pripomínať skládku odpadu.