Vyberte stranu

Matrika je evidenčná inštitucionálna zložka obecného úradu oprávnená vykonávať najmä deklaratórne zápisy o sobáši, narodení dieťaťa, úmrtí osoby, zmene mena, priezviska a podobne.