Vyberte stranu

1.Zámer_predaja_majetku_12_12_2017

2.Zvoz_elektroodpadu_1_2_2018

3.Prerušenie_dodávky_el.energie_6_2_2018

4.Zápis_do_MŠ_2_5_2018

5.Futbalový_turnaj_veteránov_5_7_2018

6.Zvoz_elektroodpadu_20_8_2018

7.Verejné_ospravedlnenie_17_9_2018

8.Kariéra_na_správnej_koľaji_9_10_2018

9.Náborové_dni_16_10_2018

10.Ustavovujúce_zasadnutie_OZ_10_12_2018

11.Oznam_infraštruktúra_1_11_2018

12.Zápis_do_MŠ_2_5_2019

13.Voľba_hlavného_kontrolóra_12_2_2019

14.Oznámenie_o_oprave_chyby_18_02_2019

15.VSD_Planovane_prerusenie_distribucie_elektriny_19_3_2019

16.VSD_Planovane_prerusenie_distribucie_elektriny_20_3_2019

17.Zber_separácia a recyklácia_akumulátorov_10_6_2019

18.Zriadenie_DHZ_23_6_2019

19.Deň_detí_29_6_2019

20.Turnaj_veteránov_5_7_2019

21.Ľudové_misie_7_12_2019

22.Verejná_vyhláška_9_3_2020

23.Verejná_vyhláška (2)_9_3_2020

24.Obmedzenie_stránkových_dní_16_3_2020

25.Zatvorenie_školy_16_3_2020

26.Zápis do ZŠ_22_4_2020

27.Obnova_vyučovania_27_5_2020

29.Zámer_predaja_majetku_18_8_2020

30.Sčítanie_obyvateľov_16_9_2020

31.Opatrenia_UVZ SR_29_9_2020

32.Opatrenia_UVZ SR_1_29_9_2020

33.Núdzový_stav_30_9_2020

34.Opatrenia_prevadzky_a_HP_30_9_2020

35.Africký_mor_12_10_2020

36.Opatrenia_14_10_2020

37.Opatrenia (2)_14_10_2020

38.Orientačná_mapa_28_10_2020

39.Karanténa_Mudr_Roháč_10_11_2020

40.Zákaz_spaľovania_odpadu_12_11_2020

41.Skríningové testovanie obec Košarovce_1_4_2021

42.Očkovanie_COVID-19__25_5_2021

43.Majetkové_priznanie_starosta_17.6.2021

44.Prezentácia_k_žiadosti_projektu_nadácie_SPP

45.Dohoda § 10 Upsvar – Obec Košarovce

46.VSD_výzva

za47.Prepočet nákladov opatrovateľky

48.Zber komunálneho odpadu z domácností 2022

49.Vytriedenie komunálnych odpadov 2021

50. Čas zvýšeného nebezpečenstva 

51. Technická správa k úprave NN, DP VSD 

52. Projektová dokumentácia č.1 VSD – Úprava NN, DP

53. Projektová dokumentácia č.2 VSD – Úprava NN, DP

54. Projektová dokumentácia č.3 VSD – Úprava NN, DP

55. Projektová dokumentácia č.4 VSD – Úprava NN, DP

56. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

57. Oznámenie o začatí správneho konania – výrub stromov Ján Platko

58. Prepočet nákladov na opatrovateľskú službu

59. Ekonomicko oprávnené náklady na opatrovateľskú službu 

60. Harmonogram prác výmeny elektrických stĺpov 

61. Majetkové priznanie starosta za rok 2022

62. Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu Košarovce

63. Prevádzkový poriadok Klubového domu Košarovce

64. Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia – Urbárska spoločnosť Košarovce

65. Ročný výkaz vytriedenia komunálneho odpadu rok 2022

66. Konsolidovaná výročná správa obce Košarovce za rok 2022

67. Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Košarovce

68. Informácie k projektu Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Košarovce

68. Výzva poslancov PSK 2023 – Oznámenie o podpore

69. Pozvánka na zastupiteľstvo 20.09.2023

70. Zákaz pálenia trávy 

71. Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – GVP, s.r.o.

72. Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Nazad, Košarovce 199

73. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Košarovce 05.12.2023