Vyberte stranu

Slovenský Červený kríž je jediná národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov, ktorá ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.

Výročná schvôdza 29.1.2019

Nyíregyháza 1.8.2019

Darovanie krvi 27.11.2019

Potravinová pomoc 5.1.2020

Divadelné predstavenie 5.3.2020