Vyberte stranu

Zápisnice

2019 Zápisnica 21.06.2019 Zápisnica 27.03.2019 Zápisnica 20.11.2019 Zápisnica 11.02.2019 Zápisnica 09.08.2019 Zápisnica 02.10.2019 2020 Zápisnica 21.05.2020 Zápisnica 19.02.2020 Zápisnica 19.11.2020 Zápisnica 18.08.2020 Zápisnica 15.07.2020 2021 Zápisnica 25.08.2021...

Dokumenty

1.Zámer_predaja_majetku_12_12_2017 2.Zvoz_elektroodpadu_1_2_2018 3.Prerušenie_dodávky_el.energie_6_2_2018 4.Zápis_do_MŠ_2_5_2018 5.Futbalový_turnaj_veteránov_5_7_2018 6.Zvoz_elektroodpadu_20_8_2018 7.Verejné_ospravedlnenie_17_9_2018...

Auditorské správy

1. AS 1 2018 2. AS 2 2018 3. AS 3 2018 4. AS 1 2019 5. AS 2 2019 6. IUZ – SPRÁVA AUDÍTORA – 2020 7. KUZ – SPRÁVA AUDÍTORA –...