Obecné zastupiteľstvo

Správa_o_kontrolnej_činnosti_2020 Plán_kontrolnej_činnosti_na_II.polrok_2021 Zápisnica 14.05.2021 Zápisnica 15.06.2021 Zápisnica...

Dokumenty

1.Zámer_predaja_majetku_12_12_2017 2.Zvoz_elektroodpadu_1_2_2018 3.Prerušenie_dodávky_el.energie_6_2_2018 4.Zápis_do_MŠ_2_5_2018 5.Futbalový_turnaj_veteránov_5_7_2018 6.Zvoz_elektroodpadu_20_8_2018 7.Verejné_ospravedlnenie_17_9_2018...

Výrub drevín

žiadosť-o-výrub-drevín 3.3.2017 žiadosť-o-výrub-drevín 15.1.2018 žiadosť-o-výrub-drevín 30.1.2018 rozhodnutie-o-výrube-drevín 13.2.2018 žiadosť-o-výrub-drevín 11.1.2019 žiadosť-o-výrub-drevín 25.1.2019 žiadosť-o-výrub-drevín 16.10.2019 žiadosť-o-výrub-drevín...

Záverečný účet obce

Záverečný_účet_obce_za_rok_2017 Záverečný_účet_obce_za_rok_2018 Záverečný_účet_obce_za_rok_2019...